AWStats is optioneel. U kunt het echter gratis laten activeren op uw domein. Dat kunt u doen door via het Control Panel een ticket naar het Ticket Support centrum te sturen met het verzoek AWStats te activeren op uw hostingpakket. Alle benodigde instellingen worden dan voor u geregeld, en u kunt direct vanuit uw Control Panel de AWStats statistieken inzien, beheren en finetunen. Ook kunt u via het Control Panel een wachtwoord instellen voor de statistieken, zodat niet iedereen die zomaar kan inzien.

De reden dat de statistieken niet standaard aan staan is omdat het nogal wat server resources vergt om de statistieken te vergaren en te verwerken. En indien u het toch niet gebruikt is dat zonde van de inspanningen, de server heeft het warm genoeg. Daarom kunnen die kostbare resources het beste toegewezen worden aan mensen die het echt gebruiken. Uiteindelijk helpt dat ook weer een beetje mee om de webhosting goedkoop te houden.

Wat is AWStats

AWStats is een prachtige en feature-rijke tool die geavanceerde web, streaming, ftp of mail server statistieken genereert en de resultaten als mooie grafieken presenteert. Het maakt gebruik van de logfiles op de server, het analyseert deze en zet de gegevens vervolgens om in grafieken en tabellen. Het installeren en configureren van AWStats is soms wat lastig. Op DDighosting kunt u de statistieken gewoon laten activeren, u kunt dan direct vanaf uw Control Panel, of middels uwdomein.nl/awstats naar uw statistieken surfen.

Een paar willekeurige voorbeeld overzichtjes:

Statistiek voorbeeldpagina

Statistieken voorbeeldpagina 2

Statistieken voorbeeld pagina 3

Statistieken voorbeeld pagina 4

Statistieken voorbeeld pagina 5

Statistieken voorbeeld pagina 6

AWStats kent veel schermen en overzichten, u kunt elke maand inzien of nog gedetailleerder de statistieken bekijken. Er worden erg veel gegevens inzichtelijk gemaakt. We geven hieronder de featurelist (engels) van de AWStats website. Voor meer informatie raden we u aan om op deze website verder te lezen.

Features

A full log analysis enables AWStats to show you the following information:

 • Number of visits, and number of unique visitors,
 • Visits duration and last visits,
 • Authenticated users, and last authenticated visits,
 • Days of week and rush hours (pages, hits, KB for each hour and day of week),
 • Domains/countries of hosts visitors (pages, hits, KB, 269 domains/countries detected, GeoIp detection),
 • Hosts list, last visits and unresolved IP addresses list,
 • Most viewed, entry and exit pages,
 • Files type,
 • Web compression statistics (for mod_gzip or mod_deflate),
 • OS used (pages, hits, KB for each OS, 35 OS detected),
 • Browsers used (pages, hits, KB for each browser, each version (Web, Wap, Media browsers: 97 browsers, more than 450 if using browsers_phone.pm library file),
 • Visits of robots (319 robots detected),
 • Worms attacks (5 worm's families),
 • Search engines, keyphrases and keywords used to find your site (The 115 most famous search engines are detected like yahoo, google, altavista, etc...),
 • HTTP errors (Page Not Found with last referrer, ...),
 • Other personalized reports based on url, url parameters, referer field for miscellanous/marketing purpose,
 • Number of times your site is "added to favourites bookmarks".
 • Screen size (need to add some HTML tags in index page).
 • Ratio of Browsers with support of: Java, Flash, RealG2 reader, Quicktime reader, WMA reader, PDF reader (need to add some HTML tags in index page).
 • Cluster report for load balanced servers ratio.

AWStats also supports the following features:

 • Can analyze a lot of log formats: Apache NCSA combined log files (XLF/ELF) or common (CLF), IIS log files (W3C), WebStar native log files and other web, proxy, wap or streaming servers log files (but also ftp or mail log files). See AWStats F.A.Q. for examples.
 • Works from command line and from a browser as a CGI (with dynamic filters capabilities for some charts),
 • Update of statistics can be made from a web browser and not only from your scheduler,
 • Unlimited log file size, support split log files (load balancing system),
 • Support 'not correctly sorted' log files even for entry and exit pages,
 • Reverse DNS lookup before or during analysis, support DNS cache files,
 • Plugin for country detection from IP location (use geoip country database or client domain name),
 • Plugin for city detection from IP location (use geoip city database),
 • Plugins for US/Canadian Region , ISP and/or Organizations reports (require non free third product geoipregion, geoipisp and/or geoiporg database)
 • WhoIS links,
 • A lot of options/filters and plugins can be used,
 • Multi-named web sites supported (virtual servers, great for web-hosting providers),
 • Cross Site Scripting Attacks protection,
 • Several languages. See AWStats F.A.Q. for full list.
 • No need of rare perl libraries. All basic perl interpreters can make AWStats working,
 • Dynamic reports as CGI output.
 • Static reports in one or framed HTML/XHTML pages, experimental PDF export,
 • Look and colors can match your site design, can use CSS,
 • Help and tooltips on HTML reported pages,
 • Easy to use (Just one configuration file to edit),
 • Analysis database can be stored in XML format for XSLT processing,
 • Webmin module,
 • Absolutely free (even for web hosting providers), with sources (GNU General Public License),
 • Available on all platforms,
 • AWStats has a XML Portable Application Description.

Requirements:

To use AWStats, you need the following requirements:

 • Your server must log web access in a log file you can read.
 • You must be able to run perl scripts (.pl files) from command line and/or as CGI (Perl 5.00503 or higher required to run AWStats 6.0 or higher)

If not, you can solve this by downloading last Perl version at ActivePerl (Win32) or Perl.com (Unix/Linux/Other).

See AWStats F.A.Q. to have examples of supported OS and Web servers.